Để đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách hàng, Tứ Quý Hai hiện đang nâng cấp hệ thống. Dự kiến sẽ hoàn thành vào sáng sớm ngày mai 18/8/2016.