Nhóm bài 100 1,000 10,000
Thùng phá sảnh J Name: 1.png
Views: 4200
Size: 4.9 KB Quỹ thưởng Quỹ thưởng Quỹ thưởng
Thùng phá sảnh Name: 2.png
Views: 4155
Size: 3.8 KB 100,000 1,000,000 10,000,000
Tứ quý Name: 3.png
Views: 3988
Size: 3.9 KB 15,000 150,000 1,500,000
Cù lũ Name: 4.png
Views: 3888
Size: 4.4 KB 5,000 50,000 500,000
Thùng Name: 5.png
Views: 3843
Size: 3.3 KB 2,000 20,000 200,000
Sảnh Name: 6.png
Views: 3820
Size: 4.9 KB 1,300 13,000 130,000
Sám Name: 7.png
Views: 3764
Size: 3.4 KB 800 8,000 80,000
hai đôi Name: 8.png
Views: 3740
Size: 3.9 KB 500 5,000 50,000
Đôi J trở lên Name: 9.png
Views: 3729
Size: 4.8 KB 300 3,000 30,000

Bước 1:
Chọn Mệnh giá

Bước 2:
Chọn VIP hoặc Xu để chơi

Bước 3:
Click vào nút quay và đợi hiện kết quả

- Có 3 mệnh giá chọn đối với VIP và Xu. Mỗi mệnh giá chọn sẽ có 1 Quỹ thưởng khác nhau. Mỗi thời điểm chỉ chơi được duy nhất VIP hoặc Xu (không thể chơi song song).

- Người chơi so sánh kết quả nhận được với bảng thưởng để nhận giải.Cơ chế thu phí giao dịch
Hệ thống thu phí 2% với số VIP thắng được